Forsiden
Produkter
Montasje
Prosjektering

Norgips Norge AS
Postboks 655 Strømsø
3003 Drammen
Telefon 33 78 48 00
Telefax 33 78 48 51
E-mail: norgips@norgips.com

  Detaljer W111

Hjørne utvendig / innvendig

1. Hjørnebeslag HB , innsparklet.
2. Hjørnestender HR.
3. Sparkling med papirremse.
4. Maks 600 mm.

 

Hjørne utvendig / innvendig 

1. Hjørnebeslag HB, innsparklet.
2. Sparkling med papirremse.

 

Hjørne utvendig / innvendig

1. Multiflex, papirremse eller HB 135o
2. Båndstål på rull midtperforert VB 100 eller hjørneprofil midtperforert LPP 50/50

   

Mot gulv, betong

1. 35 dB vegg - Min 60 mm betong og min. aktuell brannklasse 
40 dB vegg - minst 100 mm betong 
44-48 dB vegg - minst 120 mm betong
2. Lydtetting, fugemasse eller polyetenduk. Ikke nødvendig for 36 dB vegg

3. Feste pr c/c 400-600 mm

  

Mot tak, nedforet gipsplatehimling

1. 35 og 40 dB vegg - 1x13 mm Norgips Standard/Plan  uten fuge 
44 og 48 dB vegg - 1x13 mm Norgips Standard/Plan med minst 10 mm fuge eller 2x13 mm Norgips Standard/Plan uten fuge
2. Evt. mineralull
3. Fuktsperre ved yttertakskonstruksjon
4. Lydtetting, sparkling med papirremse
5. Feste pr. maks c/c 600 mm med skruer til himlingsprofil/spikerslag eller med plugger til gipsplatekledningBrann: 
Veggen må føres opp til etasjeskille/tak. Se 2.32

 

Mot tak, betong

 

1. 35 dB vegg - minst 60 mm betong og min. i aktuell brannklasse
40 dB vegg - minst 100 mm betong
44-48 dB vegg - minst 120 mm betong

2. Lydtetting, fugemasse eller polyetenduk. Ikke nødvendig for 35 dB vegg
3. Feste pr c/c 400-600 mm
4. Eventuellt nedforet gipsplatehimling

 

  

Mot tak langs stålplateprofiler


1. Utfylt med mineralullstaver min. 900 ut fra senter av veggen.
2. Vinkelbrettet tynnplateprofil
3. Tynnplateprofil
4. Lydtetting, fugmasse eller polyetenduk. Ikke nødvendig for 36 dB vegg
5. Feste pr. c/c 400-600 mm

 

Brann: Brannklasse EI60 opprettholdes ikke

  

  

Mot tak tvers av stålplateprofiler


1. Utfylt med mineralullstaver min. 900 ut fra senter av veggen.
2. Vinkelbrettet tynnplateprofil
3. Tynnplateprofil 
4. Lydtetting, fugemasse eller polyetenduk. Ikke nødvendig for 36 dB vegg
5. Feste pr. c/c 400-600 mm


Brann:
 Brannklasse EI60 opprettholdes ikke

  

 

Mot innervegg, gipsplatevegg

35 og 40 dB vegg

1. 1x13 mm Norgips-plate
2. Mineralull, minst 50 mm
3. Lydtetting, sparkling med papirremse
4. Feste pr. maks c/c 600 mm med skruer til stender eller med plugger til gipsplatekledning

 

 

Brann: Tilstøtende vegg i min. samme brannklasse som prosjektert vegg

   

Mot innervegg, gipsplatevegg


 

44 og 48 dB vegg

1. 1x13 mm Norgips-plate med minst 10 mm fuge eller 2x13 mm Norgips-plate uten fuge
2. Mineralull, minst 50 mm
3. Lydtetting, sparkling med papirremse
4. Feste pr. maks c/c 600 mm med plugger til gipsplatekledning eller med skruer til stender

 

 

Brann: Tilstøtende vegg i min. samme brannklasse som prosjektert vegg

  

Mot innervegg, betong


1. 35 dB vegg - minst 60 mm betong og i aktuell brannklasse
40 dB vegg - minst 100 mm betong
44-48 dB vegg - minst 120 mm betong
2. Feste pr. maks c/c 400-600 mm
3. Lydtetting, fugemasse eller polyetenduk. Ikke nødvendig for 35 dB

  

Mot innervegg / yttervegg med påforingsvegg


1. 35 og 40 dB vegg 
-1x13 mm Norgips-plate uten fuge 
44 og 48 dB
- 1x13 mm Norgips-plate med minst 10 mm fuge 
eller 2x13 mm Norgips-plate uten fuge 
2. Mineralull, minst 45 mm
3. Fuktsperre ved ytterveggskonstruksjon
4. Lydtetting, sparkling med papirremse
5. Feste max c/c 600 mm med plugger til gipsplatekledning eller med skruer til stender  
6. Minst 10 mm avstand

 

Mot yttervegg, gipsplatevegg


1. 35 og 40 dB vegg 
-1x13 mm Norgips-plate uten fuge 
44 og 48 dB
- 1x13 mm Norgips-plate med minst 10 mm fuge 
eller 2x13 mm Norgips-plate uten fuge
2. Isolering
3. Fuktsperre
4. Lydtetting, sparkling med papirremse
5. Feste pr. c/c 400-600 mm
6. Vindsperre, 9 mm Norgips GU-X. Luftet hulrom. Ytterveggskledning.

  

Mot drager / søyler

 

1. 35 dB vegg - betong større enn vegg tykkelse 
40-48 dB vegg - betong minst 120 mm og minst = veggtykklese
2. Lydtetting, fugemasse eller polyetenduk. Ikke nødvendig for 35 dB
3. Feste pr. c/c 400-600 mm

  

Mot og forbi drager / søyle

1. Minst 20 mm hulrom utfyllt med mineralull
Lydtetting, fugemasse eller polyetenduk. Ikke nødvendig for 35 dB
3. Feste pr. c/c 400-600 mm